House in Mukainada
Hiroshima, 2020

 

House in Ashiya
Hyogo, 2019

 

House in Ajina
Hiroshima, 2019

 

House in Akitsu
Hiroshima, 2016

 

House in Nagae
Hiroshima, 2016

 

HMA+HIPRAC
Hiroshima, 2015

 

House in Miyoshi
Hiroshima, 2013

 

House in Tajiri 2
Hiroshima, 2012

 

House in Ropponmatsu
Fukuoka, 2011

 

House in Nasu
Tochigi, 2010

 

House in Tajiri
Hiroshima, 2010

 

House in Sunami
Hiroshima, 2009

 

House in Ibara
Okayama, 2008

 

House in Miyanomachi
HIroshima, 2008

 

House in Mihara
Hiroshima, 2007

 

House in Ishima
Okayama, 2007

 

House in Innoshima 2
Hiroshima, 2007

 

House in Higashi-Machi
Hiroshima, 2007

 

House in Yaizu
Shizuoka, 2006

 

House in Hachikenya
Hiroshima, 2006

 

House in Ushita-Naka
Hiroshima, 2005

 

House in Innoshima
Hiroshima, 2005

 

House in Henaji
Okinawa, 2005

 

House in Yokoo
Hiroshima, 2004House in Miyoshi-Minami
Hiroshima, 2004House in Chikata
Hiroshima, 2003House on Mt.Yataka
Okayama, 2003

 

 

House in Kita-Ooji
Kyoto, 2001

 

House in Kasaoka
Okayama, 2000

 

 

 

 

.
back